(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>

Prezentacja Psychologicznych Technik Rekrutacyjnych

8-9.04.2014r. oraz 16-17.06.2014r.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzacych oraz nadzorujących procesy naboru i rekrutacji. Motywem szkolenia jest zapoznanie z technikami rekrutacji oraz stosowanymi testami psychologicznymi w formie warsztatowej z wykorzystaniem możliwości samobadania.

W ramach zajęć zostaną zaprezentowane podstawowe techniki rekrutacyjne, w tym specjalny moduł szkolenia przeznaczony na prezentacje technik sprawdzających poszczególne kompetencje pracownicze oraz kompetencje kierownicze.

Uczestnicy w ramach samobadania zapoznają się z testami psychologicznymi oraz ze specyfiką rozmowy kompetencyjnej, poznają wady i zalety każdej z metod, tak by skutecznie dostosować proces rekrutacji do indywidualnej specyfiki organizacji.

Prowadzący - Karolina Daszkiewicz Ścibak

 

 

Moduł 1

Moduł 2

Moduł 3

Moduł 4

Terminy: 8-9.04.2014r.

             16-17.06.2014r.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe - 16 godzin lekcyjnych

Cena: 550 zł + VAT

Wielkość grupy: max. 20 osób

Ceny i warunki szkolenia dla grup zamkniętych ustalane w drodze indywidualnych negocjacji

Zapraszamy do zapoznania się z listą naszych Klientów

Listy referencyjne udostępniamy na życzenie

Koordynator szkolenia: Karol Grabowski 506009011

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>